Zamówienia publiczne o szacowanej wartości poniżej 30 tys. euro

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie nr 63/2017 – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Laboratorium WIOŚ w Warszawie w siedzibie Urzędu przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie

Data publikacji : 14.09.2017
Liczba wizyt: 110
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Tadeusz Kosior wydział Administracyjno-Techniczny