BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych w WIOŚ w Warszawie na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2021 nr 2021/BZP 00013298/01/P

Metadane

Data publikacji : 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Gniadek Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry