BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne netto wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Struktura własnościowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie jest jednostką budżetową z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110 A.
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Wartość majątku netto WIOŚ w Warszawie wg bilansu na dzień 31.12.2021 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe: 14 072 642,36 zł
Wartości niematerialne i prawne 72 990,00 zł
Ogółem: 14 145 632,36 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: powierzchnia użytkowa 2223,66 m kw.,

Delegatura w Ciechanowie: powierzchnia użytkowa 788,7 m kw.,

Delegatura w Ostrołęce : powierzchnia użytkowa 2052,69 m kw.,

Delegatura w Radomiu : powierzchnia użytkowa 1338,6 m kw.

 

Dodatkowo WIOŚ w Warszawie wynajmuje:

Delegatura w Płocku : powierzchnia użytkowa 289,53 m kw., 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim : powierzchnia użytkowa 168 m kw. 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 29.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Konopińska Główna Księgowa WIOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Piekutowska II Zastępca MWIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Piekutowska

Opcje strony

do góry