Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne netto wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Struktura własnościowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie jest jednostką budżetową z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110 A.
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Wartość majątku netto WIOŚ w Warszawie wg bilansu na dzień 31.12.2018 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe: 31 653 087,11 zł
Wartości niematerialne i prawne 74 772,70 zł
Ogółem: 31 727 859,81 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: powierzchnia użytkowa 4285 m kw.,

Delegatura w Ciechanowie: powierzchnia użytkowa 1 810 m kw.,

Delegatura w Ostrołęce : powierzchnia użytkowa 2 240 m kw.,

Delegatura w Radomiu : powierzchnia użytkowa 2 700 m kw.

 

Dodatkowo WIOŚ w Warszawie wynajmuje:

Delegatura w Płocku : powierzchnia użytkowa 373,23 m kw., 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim : powierzchnia użytkowa 193 m kw. 

 

 

 

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 09.04.2019
Liczba wizyt: 6144
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Konopińska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Piekutowska II Zastępca MWIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Piekutowska