BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Skargi, wnioski i zażalenia

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowi art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski dotyczące działalności lub funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Delegatur WIOŚ  w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Płocku, Ostrołęce i Radomiu mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pisemnie skargi oraz wnioski, wnoszone osobiście, przyjmuje do rejestru kancelaryjnego pracownik recepcji (w holu wejściowym).

Skargi, wnioski i zażalenia przyjmowane są przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub jego Zastępców we wtorki w godzinach od 12.00 do 17.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa

 

telefony:
 

22 651-07-07, 651-06-60 : centrala

w. 2020 : Sekretariat

fax: 22 651-06-76

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

 

Metadane

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 19.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Adamowicz-Dzięcioł
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Skalska-Nowak Wydział Inspekcji
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ

Opcje strony

do góry