Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie określone zostały w Zarządzeniach Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska nr 3/2002 z dnia 8 stycznia 2002 r., nr 20/2002 z dnia 3 lipca 2002 r. oraz nr 24/2007 z dnia 6 września 2007 r.
 
Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowi art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
Skargi i wnioski dotyczące działalności lub funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Delegatur WIOŚ  w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Płocku, Ostrołęce i Radomiu mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Pisemnie skargi oraz wnioski, wnoszone osobiście, przyjmuje do rejestru kancelaryjnego pracownik recepcji (w holu wejściowym).
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie WIOŚ w Warszawie we wtorek w godzinach 12:00 - 17:00, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie (pokój nr 8).
 
Adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
 
telefony:
 
22 651-07-07, 651-06-60 : centrala

22 651-06-78 : Naczelnik Wydziału Inspekcji

w. 2020 : Sekretariat

fax: 22 651-06-76

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
 
Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków:
 
Wojewódzki Inspektor lub jego Zastępca : wtorek,
godz. 12:00 - 17:00
 
Skargi i wnioski przyjmowane są także w Delegaturach WIOŚ.

 
 

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 29.04.2010
Liczba wizyt: 8985
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Adamowicz-Dzięcioł
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Skalska-Nowak Wydział Inspekcji
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Skalska-Nowak