BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Skargi i wnioski

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowi art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski dotyczące działalności lub funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Delegatur WIOŚ  w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Płocku, Ostrołęce i Radomiu mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pisemnie skargi oraz wnioski, wnoszone osobiście, przyjmuje do rejestru kancelaryjnego pracownik recepcji (w holu wejściowym).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie WIOŚ w Warszawie we wtorek w godzinach 12:00 - 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

Adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa

 

telefony:
 

22 651-07-07, 651-06-60 : centrala

22 651-06-78 : Naczelnik Wydziału Inspekcji

w. 2020 : Sekretariat

fax: 22 651-06-76

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

 

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków:

 

Wojewódzki Inspektor lub jego Zastępca : wtorek,
godz. 12:00 - 17:00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu)

 

Skargi i wnioski przyjmowane są także w Delegaturach WIOŚ.

Metadane

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 08.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Adamowicz-Dzięcioł
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Skalska-Nowak Wydział Inspekcji
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ

Opcje strony

do góry