Struktura organizacyjna

Struktura organizacja

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie działa w ramach sześciu jednostek organizacyjnych, w tym pięciu delegatur terenowych.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

 1. Wydział Inspekcji;
 2. Wydział Monitoringu Środowiska;
 3. Laboratorium;
 4. Wydział Budżetu i Finansów;
 5. Wydział Administracyjno-Techniczny;
 6. Wydział Organizacyjno-Prawny;
 7. Wydział Informatyki;
 8. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Komunikacji Społecznej;
 9. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontroli Zarządczej;
 10. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
 12. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwum Zakładowego;
 13. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w:
 1. Ciechanowie,
 2. Mińsku Mazowieckim,
 3. Ostrołęce,
 4. Płocku,
 5. Radomiu.

W skład delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

 1. Dział Inspekcji;
 2. Dział Monitoringu Środowiska;
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Prawnych;
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Administracyjno-Technicznych;
 5. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Informatyki.

W skład Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą trzy pracownie w: Warszawie, Ciechanowie i Radomiu.

Data wytworzenia : 26.10.2011
Data publikacji : 26.10.2011
Data modyfikacji : 17.11.2015
Liczba wizyt: 4829
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska