BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Status prawny

Wojewódzki Inspektor zapewnia na terenie województwa mazowieckiego realizację zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, określonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunków działania Inspekcji Ochrony Środowiska według zaleceń i wytycznych ustalanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektor prowadzi działalność na podstawie kierunków działania oraz rocznych planów pracy, ustalanych
w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
  5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531);
  6. Statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 928 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. nr 13018);
  7. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia
    nr 51 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie;
  8. Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski

Opcje strony

do góry