BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Do obowiązków i uprawnień I Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1) planowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy delegaturami i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przez siebie nadzorowanym;

2) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne;

3) podpisywanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, upoważnień do przeprowadzenia kontroli;

4) nadzorowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z działania podległych sobie komórek organizacyjnych;

5) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora wobec innych organów, urzędów, instytucji i podmiotów, w szczególności w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o interwencje wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

Metadane

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski

Opcje strony

do góry