BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Obowiązki i kompetencje stanowisk kierowniczych

Do obowiązków i uprawnień II Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1) planowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy delegaturami i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu, w zakresie przez siebie nadzorowanym;

2) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne;

3) podpisywanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, upoważnień do przeprowadzenia kontroli;

4) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora wobec innych organów, urzędów, instytucji i podmiotów, w szczególności w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;

5) nadzorowanie przygotowywania materiałów i realizacji zadań w zakresie spraw prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, związanych ze współpracą międzynarodową;

6) nadzorowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z działania podległych sobie komórek organizacyjnych;

7) koordynowanie działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;

8) analizowanie i kontrolowanie zasadności zgłaszanych wydatków wydziałów, samodzielnych stanowisk pracy i delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu;

9) nadzorowanie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem planów zamówień publicznych i z realizacją zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie.

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 14.06.2012
Data publikacji : 15.06.2012
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski

Opcje strony

do góry