BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu

Obowiązki i uprawnienia Wojewódzkiego Inspektora

Do obowiązków i uprawnień Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizowanie polityki personalnej;

2) prowadzenie działalności na podstawie planów rocznych;

3) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;

4) zapewnianie warunków w zakresie sprawnej organizacji pracy Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego praworządnego i efektywnego funkcjonowania;

5) ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu;

6) nadzorowanie przygotowywania projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;

7) realizowanie budżetu w oparciu o przepisy dotyczące jednostek budżetowych;

8) realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem;

9) nadzorowanie realizacji spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;

10) zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;

11) wydawanie aktów prawa wewnętrznego w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu;

12) zarządzanie kontroli wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie.

Metadane

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski

Opcje strony

do góry