Kierownictwo

Kierownictwo

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Marek Chibowski

 

Inne osoby sprawujące funkcje:

 

I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Mariusz Zega

II Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Joanna Piekutowska

Główny Księgowy - Dorota Konopińska

 

Kierownicy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

 

Delegatura:

  • w Ciechanowie - p.o. Małgorzata Pałka
  • w Mińsku Mazowieckim - Aleksandra Dziwulska
  • w Ostrołęce - Monika Sobczak
  • w Płocku - Katarzyna Jasińska
  • w Radomiu - Tomasz Skuza

Naczelnicy Wydziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

 

  • Wydział Inspekcji: Lidia Bińkowska
  • Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych: Tadeusz Kosior
  • Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia: Monika Wachowicz
  • Wydział Budżetu i Finansów: Dorota Konopińska
  • Wydział Informatyki: Stanisław Prusiński
Data wytworzenia : 23.03.2007
Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 20.08.2019
Liczba wizyt: 9479
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Kaczmarski OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Marek Kaczmarski