Ciechanów

Ciechanów

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE

W zakresie działań inspekcyjnych i monitoringu środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: ciechanowski, legionowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński.

 

Delegatura WIOŚ w Ciechanowie
Miejscowość: Ciechanów
Kod pocztowy: 06-400
Ulica: Strażacka 6
Telefon: 23 672-59-55, 23 672-38-62
Fax: 23 672-52-61
Adres e-mail: ciechanow@wios.warszawa.pl

Data wytworzenia : 21.03.2007
Data publikacji : 21.03.2007
Data modyfikacji : 29.06.2012
Liczba wizyt: 10365
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Sowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Sowa
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska