BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w Warszawie

Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

44
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 2020-06-01 2020-08-07 Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów
2 2020-07-06 2020-09-04 Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Działalność wybranych instytucji kontrolnych wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców
3 2020-09-08 2020-09-08 Państwowa Inspekcja Pracy Wybrane zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy - przestrzeganie przepisów prawa pracy w czasie dotyczącym ochrony przed zagrożeniem koronowirusem
4 2020-10-26 2020-11-30 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Realizacja dochodów budżetowych oraz organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostce, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
do góry