BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w Warszawie

Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

50
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 2021-07-19 2021-09-30 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Dochodzenie należności z tytułu kar administracyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej
2 2021-10-25 2021-10-25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do realizacji zadań ustawowych
3 2021-11-24 2021-11-24 Urząd m.st. Warszawy Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w trwały zarząd
4 2022-03-25 2022-03-25 Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów Sprawdzenie prawidłowości obliczania, wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składania deklaracji PIT-4R w związku z zatrudnianiem osób
5 2022-04-01 2022-05-13 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
do góry