BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w Warszawie

Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

40
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 2020-01-23 2020-02-21 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie III Kontrola płatnika składek WIOŚ w Warszawie
do góry