Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne netto wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Struktura własnościowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie jest jednostką budżetową z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110 A.
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Wartość majątku netto WIOŚ w Warszawie wg bilansu na dzień 31.12.2015 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe: 33 635 112,11 zł
Wartości niematerialne i prawne 283 841,03 zł
Ogółem: 33 918 953,14 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: powierzchnia użytkowa 4285 m kw.,

Delegatura w Ciechanowie: powierzchnia użytkowa 1 810 m kw.,

Delegatura w Ostrołęce : powierzchnia użytkowa 2 240 m kw.,

Delegatura w Radomiu : powierzchnia użytkowa 2 700 m kw.

 

Dodatkowo WIOŚ w Warszawie wynajmuje:

Delegatura w Płocku : powierzchnia użytkowa 332 m kw., 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim : powierzchnia użytkowa 193 m kw. 

 

 

 

Data wytworzenia 2007.03.26 00:00
Data publikacji 2007.03.26 12:00
Data modyfikacji 2016.03.30 09:30
Liczba wizyt: 4400
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Górska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Piekutowska
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Piekutowska