Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne netto wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Struktura własnościowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie jest jednostką budżetową z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110 A.
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Wartość majątku netto WIOŚ w Warszawie wg bilansu na dzień 31.12.2016 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe: 26 607 136,18 zł
Wartości niematerialne i prawne 74 091,91 zł
Ogółem: 26 681 228,09 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: powierzchnia użytkowa 4285 m kw.,

Delegatura w Ciechanowie: powierzchnia użytkowa 1 810 m kw.,

Delegatura w Ostrołęce : powierzchnia użytkowa 2 240 m kw.,

Delegatura w Radomiu : powierzchnia użytkowa 2 700 m kw.

 

Dodatkowo WIOŚ w Warszawie wynajmuje:

Delegatura w Płocku : powierzchnia użytkowa 332 m kw., 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim : powierzchnia użytkowa 193 m kw. 

 

 

 

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 29.03.2017
Liczba wizyt: 4948
Podmiot udostępniający informację:
Firma
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Konopińska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Piekutowska II Zastępca MWIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Piekutowska