Struktura organizacyjna

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie działa w ramach sześciu jednostek organizacyjnych, w tym pięciu delegatur terenowych.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

  1. Wydział Inspekcji;
  2. Wydział Monitoringu Środowiska;
  3. Laboratorium;
  4. Wydział Budżetu i Finansów;
  5. Wydział Administracyjno-Techniczny;
  6. Wydział Organizacyjno-Prawny;
  7. Wydział Informatyki;
  8. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Komunikacji Społecznej;
  9. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontroli Zarządczej;
  10. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  11. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
  12. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwum Zakładowego;
  13. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w:
  1. Ciechanowie,
  2. Mińsku Mazowieckim,
  3. Ostrołęce,
  4. Płocku,
  5. Radomiu.

W skład delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

  1. Dział Inspekcji;
  2. Dział Monitoringu Środowiska;
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Prawnych;
  4. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Administracyjno-Technicznych;
  5. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Informatyki.

W skład Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą trzy pracownie w: Warszawie, Ciechanowie i Radomiu.

Data wytworzenia 2011.10.26 10:00
Data publikacji 2011.10.26 10:00
Data modyfikacji 2015.11.17 08:31
Liczba wizyt: 3911
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Tomaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Tomaszewska OP
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Tomaszewska