Kontrole prowadzone przez WIOŚ w Warszawie

Dokumentacja z kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie umieszczana jest w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli wprowadzanym na terenie całego kraju  i koordynowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W systemie umieszczane są wszystkie informacje dotyczące kontroli oraz działania pokontrolne. Informacje z kontroli zawierają dane osobowe lub zastrzeżone, takie jak dane kontrolowanych osób fizycznych oraz dane technologiczno-handlowe z kontroli przedsiębiorców, będące tajemnicą przedsiębiorcy.

W związku z powyższym informacje o kontrolach mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Warszawie lub w Delegaturach WIOŚ.

Poniżej przedstawiono schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcje Ochrony Środowiska

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez IOŚ.

Data wytworzenia 2014.02.04 00:00
Data publikacji 2014.02.05 21:00
Data modyfikacji 2017.03.23 13:29
Liczba wizyt: 3496
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator WIOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Administrator WIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ