Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w WarszawieData rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

4
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 18.11.2016 06.03.2017 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach Więcej
2 24.05.2016 24.06.2016 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych Więcej
3 15.11.2016 20.12.2016 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Więcej
4 03.02.2016 18.02.2016 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Działania organów administracji publicznej podejmowane w związku z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych na terenie gminy Kotuń Więcej