Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w WarszawieData rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

34
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 2017-11-20 2017-12-29 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych Więcej
2 2017-10-23 2017-11-20 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie System gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami Więcej
3 2017-05-11 2017-05-11 WFOŚiGW w Warszawie Realizacja umowy Nr 0002/16/MN/PJB pn. "Zakup dla Laboratorium WIOŚ w Warszawie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu pomocniczego i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań ustawowych" Więcej
4 2016-11-18 2017-03-06 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach Więcej