Kontrole, których przedmiotem był WIOŚData rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

2
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 24.05.2016 24.06.2016 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych Więcej
2 03.02.2016 18.02.2016 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Działania organów administracji publicznej podejmowane w związku z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych na terenie gminy Kotuń Więcej