Kontrole zewnętrzne prowadzone w WIOŚ w WarszawieData rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3
L.p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Instytucja kontrolująca Przedmiot kontroli Więcej (PDF)
1 11.05.2017 11.05.2017 WFOŚiGW w Warszawie Realizacja umowy Nr 0002/16/MN/PJB pn. "Zakup dla Laboratorium WIOŚ w Warszawie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu pomocniczego i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań ustawowych" Więcej
2 18.11.2016 06.03.2017 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach Więcej
3 15.11.2016 20.12.2016 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Więcej